Відділ технічного діагностування по об’єктах котлонагляду та підіймальних споруд

Начальник відділу –  Чуприна Тамара Григоріївна

м. Кременчук, вул.Гоголя 12/21

Тел. (0536) 75-75-51

Основна діяльність відділу – проведення технічних оглядів та/або експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування підвищеної небезпеки. При  відділі створені та діють лабораторія неруйнівного контролю та електровимірювальна лабораторія,  що забеспечені найсучаснішою вимірювальною технікою та фахівцями відповідного рівню.

Відділ технічного діагностування виконує такі види робіт:

Технічне діагностування наступного обладнання:

 • котли парові та водогрійні;
 • посудини, що працюють під тиском, резервуари, цистерни і контейнери металеві;
 • обладнання та устаткування хімічних та нафтохімічних виробництв;
 • трубопроводи пари та гарячої води;
 • технологічні трубопроводи, продуктопроводи;
 • системи газопостачання низького та середнього тиску;
 • конструкції металеві для будівництва, резервуари сталеві вертикальні, у тому числі резервуари для нафти та нафтопродуктів;
 • ліфти;
 • крани вантажопідіймальні, у тому числі технічний огляд (мостові, козлові, баштові, гусеничні, залізничні, самохідні вантажопідіймальністю від 1,0 до 1000,0 т, крім портальних)

Проведення випробувань:

 • неруйнівний контроль (візуально-вимірювальний контроль, ультразвуковий контроль, магнітний контроль, капілярний контроль, вимірювання механічних властивостей металу обладнання, металографічні випробування);
 • випробування на міцність та щільність;

Проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

Складання дублікатів паспортів об’єктів котлонагляду.

Зразок заявки на проведення робіт з експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки. (Орієнтовний перелік документів)

Зразок заявки на проведення робіт з експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. (Орієнтовний перелік документів)

Зразок заявки на проведення робіт з експертної оцінки відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. (Орієнтовний перелік документів)

Орієнтовний перелік документів, які подаються замовником в експертну організацію, для отримання висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання