Відділ технічного діагностування по об’єктах нафтохімії

Начальник відділу – Циндрюк Олександр Сергійович

Тел. (0536) 76-87-47

Головною функцією відділу є діяльність щодо проведення оглядів, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки , оцінки відповідності об’єктів експертизи вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, яка направлена на задоволеність і підвищення рівня промислової і професійної безпеки споживачів послуг відділу.

Основні види діяльності відділу : 

  • проведення технічного огляду технічного огляду посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, парових та водогрійних котлів, технологічних трубопроводів, резервуарів;
  • проведення оцінки відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;
  • складання паспортів об’єктів нафтохімії та котлонагляду;
  • експертиза матеріально-технічної бази та документації, що подана суб’єктом господарювання для оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва для підтвердження його спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки.