Відділ технічної експертизи

Начальник відділу – Ренкевич Сергій Юрійович

м. Полтава, вул.Харківське шосе,5 каб. 208

Телефон (0532) 612-647

Основні напрямки діяльності відділу:

  • Експертиза матеріально-технічної бази та документації, що подана суб’єктом господарювання для підтвердження його спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та /або експлуатувати устатковання підвищеної небезпеки.
  • Експертиза проектної документації (робочих проектів, технічних умов, проектно-конструкторської документації) на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки.
  • Експертиза проектно-конструкторської документації для підтвердження відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
  • Обстеження технічного стану будівель та споруд.
  • Експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  • Надання методичної допомоги суб’єктам господарської діяльності з підготовки документів, що потребують узгодження, затвердження або одержання дозволу в територіальному управлінні Держпраці.
  • Експертиза обладнання виготовленого за кордоном на відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці і промислової безпеки.
  • Ідентифікація та розробка декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів.

Експертиза декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, аналітичної частини планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Зразок листа-заяви на проведення експертизи проектної документації

Зразок листа заяви на проведення експертне обстеження підприємства з метою оцінки спроможності виконувати роботи та/або експлуатувати устатковання підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки