Відділ технічної експертизи

Начальник відділу – Ренкевич Сергій Юрійович

м. Полтава, вул.Харківське шосе,5 каб. 208

Телефон (0532) 612-647

Електронна пошта : expert.petc@gmail.com

 

Основні напрямки діяльності відділу:

  • Аудит охорони праці суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки для отримання дозволу
  • Експертиза відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виготовлених за кордоном вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
  • Експертиза проектної документації, технічних умов, проектно-конструкторської документації на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки.
  • Обстеження технічного стану будівель та споруд.
  • Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки, розробка декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
  • Експертиза декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, експертиза аналітичної частини планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Зразок заявки на проведення робіт з експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки. (Орієнтовний перелік документів)

Зразок заявки на проведення робіт з експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. (Орієнтовний перелік документів)

Зразок заявки на проведення робіт з експертної оцінки відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. (Орієнтовний перелік документів)

Орієнтовний перелік документів, які подаються замовником в експертну організацію, для отримання висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання

Зразок заявки на проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (існуюче підприємство).

Зразок заявки на проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (по проекту).

Зразок заявки на розробку декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки.

Зразок заявки на розробку плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Зразок заявки на проведення робіт з експертизи декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки.

Зразок заявки на проведення робіт з експертизи аналітичної частини плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.