Кременчуцька дільниця

Начальник дільниці – Буховцов Анатолій Іванович

Відділи дільниці:

навчально-методичний відділ Кременчуцької дільниці;
відділ технічного  діагностування по об’єктах котлонагляду та підіймальних споруд;
відділ технічного  діагностування по об’єктах наіфтохімії.

Основними видами діяльності дільниці є:

  • проведення технічних оглядів та/або експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування підвищеної небезпеки (парові та водогрійні котли; посудини, що працюють під тиском, резервуари, металеві цистерни і контейнери; обладнання та устаткування хімічних та нафтохімічних виробництв; трубопроводи пари та гарячої води; технологічні трубопроводи, продуктопроводи; системи газопостачання низького та середнього тиску; конструкції металеві для будівництва, резервуари сталеві вертикальні, у тому числі резервуари для нафти та нафтопродуктів; ліфти; вантажопідіймальні крани);
  • проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;
  • експертиза матеріально-технічної бази та документації, що подана суб’єктом господарювання для підтвердження його спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та /або експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки;
  • експертиза проектно-конструкторської документації для підтвердження відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;
  • навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ та організацій;
  • навчання посадових осіб і спеціалістів згідно окремих нормативно-правових актів з охорони праці;