Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Управління Держпираці у Полтавській області повідомляє, що наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 року № 1050 затверджено “Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках” (далі Мінімальні вимоги) і зареєстровані у Мін’юсті 08.09.2017 року за № 1111/30979. 

Ці Мінімальні вимоги є результатом імплементації в Україні Директиви 92/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).

Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно. При цьому дія документа не поширюється на підприємств з видобутку корисних копалин.

Мінімальні вимоги визначають обов’язки замовника, керівника будівництва, підрядника, фізичних осіб та ряд інших заходів.

Також Мінімальні вимоги вказують на критерії призначення і повноваження координаторів з питань охорони праці, особливості складання плану з охорони праці будмайданчика, обов’язки уповноважених осіб щодо зазначених питань. Важливо відзначити, що Мінімальні вимоги вимагають від роботодавців консультуватися з працівниками з окремих видів питань охорони праці. Крім того, необхідно враховувати і окреслені в Мінімальні вимогах вимоги до робочих зон і робочих місць на будівництві.

Зокрема пункт 2 розділу ІІ Мінімальних вимог визначає, що замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог в одному із таких випадків:

якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.