Державне підприємство  «Полтавський експертно-технічний центр Держпраці»  створене з метою забезпечення технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою  та охороною праці, що включає дослідну, практичну, методичну діяльність та інформаційне забезпечення, для проведення робіт та надання послуг з питань промислової безпеки та охорони праці, які регламентовані законодавством України, але на які не передбачено бюджетного фінансування.

Основними видами діяльності підприємства є:

 • проведення технічних оглядів та/або експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування підвищеної небезпеки (парові та водогрійні котли; посудини, що працюють під тиском, резервуари, металеві цистерни і контейнери; обладнання та устаткування хімічних та нафтохімічних виробництв; трубопроводи пари та гарячої води; технологічні трубопроводи, продуктопроводи; системи газопостачання низького та середнього тиску; конструкції металеві для будівництва, резервуари сталеві вертикальні, у тому числі резервуари для нафти та нафтопродуктів; ліфти; вантажопідіймальні крани);
 • проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;
 • експертиза матеріально-технічної бази та документації, що подана суб’єктом господарювання для підтвердження його спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та /або експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки;
 • експертиза проектної документації (робочих проектів, технічних умов, проектно-конструкторської документації) на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;
 • експертиза проектно-конструкторської документації для підтвердження відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;
 • обстеження технічного стану будівель та споруд;
 • ідентифікація та розробка декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів;
 • експертиза декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, аналітичної частини планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 • навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ та організацій;
 • проведення психофізіологічної експертизи працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
 • навчання посадових осіб і спеціалістів згідно окремих нормативно-правових актів з охорони праці;
 • переатестація по всім робітничим професіям;
 • навчання робітників;
 • навчання за професіями.

Працівники підприємства – висококваліфіковані фахівці, які пройшли відповідне навчання та  постійно підвищують свої професійні здібності. Це дає змогу виконувати роботи та надавати послуги на високому кваліфікаційному та якісному рівні, що підтверджено відповідними сертифікатами і посвідченнями державних зразків.

Основа експертно-технічного центру – 17 фахівців, які отримали кваліфікацію експертів технічних з промислової безпеки із спеціалізацією  в тій чи іншій галузі, після спеціального навчання у Державному підприємстві “Головний навчально-методичний центр Держпраці” (м. Київ) та успішного складення іспитів.

Підприємство в повній мірі забезпечено сучасним випробувальним обладнанням,  функціонує лабораторія неруйнівних методів контролю.

Експертні висновки, які розроблені фахівцями ДП «Полтавський ЕТЦ», являються основою для видачі органами Держпраці дозволів на експлуатацію вітчизняного та імпортного обладнання, спроможності підприємств виконувати роботи підвищеної небезпеки, продовження термінів експлуатації обладнання, а також вводу в експлуатацію нових потужностей та об’єктів.