Права людини є складним, багатовимірним явищем.

Міжнародний день захисту прав людини відзначається щороку 10 грудня, знаменуючи річницю ухвалення Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини у 1948 році.

Стаття 3 Конституції України як Основного Закону проголосила, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

З метою забезпечення та реалізації прав і свобод людини наша держава в особі уповноважених державних органів втілює реформи, які знаходять своє відображення в усіх сферах нашої життєдіяльності.

В Україні активно втілюється реформа системи охорони здоров’я, пенсійна реформа, реформа управління державними підприємствами, реформа освіти та науки, реформа державного управління, реформа децентралізації.

Так, наприклад, освітньою реформою запроваджені нові принципи навчання та управління школами, підвищення престижності професії, розвиток інклюзивної освіти; введення електронних довірчих послуг передбачає наявність електронних інструментів ідентифікації, які полегшують ведення бізнесу; медична реформа передбачає створення сучасної моделі фінансування охорони здоров’я; втілення реформи децентралізації дозволило формувати відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – об’єднані територіальні громади. Основною метою реформи розвитку фермерства та кооперації Основною метою є створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації. Державна підтримка дозволить підняти українське фермерство на якісно новий рівень, сприятиме підвищенню ефективності та конкурентоспроможності фермерських господарств, допоможе наситити внутрішній ринок якісними продуктами та розширити географію експорту. 

Отже, наша держава невпинно рухається в напрямку реалізації прав людини, закріплених в Основному законі, – Конституції України – шляхом вдосконалення та реального втілення в життя міжнародних стандартів в освіті, медицині, культурі та інших соціальних сферах життя.