ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

Наказ про проведення оцінки корупційних ризиків на підприємстві

Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні

Форма оцінювання уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції за результатами роботи у 2020 році

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

(наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

КОНВЕНЦІЇ

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 № ETS173

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 № ETS 191

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

“Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VII

“Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” від 14.10.2014 № 1699-VII

“Про Національне антикорупційне бюро України” від 14.10.2014 № 1698-VII

“Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”  від 10.11.2015 № 772-VIII

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

“Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” від 29.04.2015 № 265

“Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції” від 18.03.2015 № 118

“Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 03.04.1993 № 245

“Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 13.06.2000 № 950

“Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям” від 16.11.2011 № 1195           

“Питання запобігання та виявлення корупції” (Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції) від 04.09.2013 № 706

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВ, УСТАНОВ

“Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 28.06.1993 № 43 

“Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції” від 27.03.2014 № 40  

“Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” від 05.08.2016 № 158

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

“Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи” від 28.07.2016 № 1

“Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016  № 2

“Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків” від 17.06.2016  № 2

“Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції” від 11.08.2016  № 2

“Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016  № 3

“ФОРМА декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016  № 3

“ФОРМА повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування” від 10.06.2016  № 3

“Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції” від 09.06.2016  № 5

“Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” від 06.09.2016  № 19

“Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 06.09.2016  № 20

“Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми” від 07.10.2016  № 74

РОЗ’ЯСНЕННЯ,  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

“Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю”  від 11.08.2016 № 3 (зі змінами)

“Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів” 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

(витяг з Кримінального Кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами)

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації

Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 3682. Незаконне збагачення

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 3692. Зловживання впливом

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ КОРУПЦІЄЮ

(Глава 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (зі змінами)

Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 1727. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Національне антикорупційне бюро України

Для оперативного інформування та реагування щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб ДП “ПОЛТАВСЬКИЙ ЕТЦ”  звертатися за телефоном: (0532) 612-646 або надсилати повідомлення на електронну адресу: poletc@ukr.net  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції )