ПОСЛУГИ

Державне підприємство «Полтавський експертно-технічний центр Держпраці» надає наступні послуги:

 • Аудит охорони праці суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Оцінка охорони праці та безпеки промислового виробництва у процесі виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування і об’єктів підвищеної небезпеки.
 • Оцінка відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, у тому числі виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
 • Усі види технічних оглядів і діагностування об’єктів котлонагляду і підіймальних споруд. Виготовлення паспортної документації на ці об’єкти.
 • Технічний огляд технологічних транспортних засобів, оцінка їх технічного стану і відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки, виготовлених за кордоном. Підготовка документації для їх реєстрації в органах Держпраці.
 • Навчання та перевірка знань керівників, фахівців із загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (котли, ліфти, вантажопідіймальні крани, підйомники, посудини, що працюють під тиском та інше), а також систем газопостачання; інструкції по веденню газонебезпечних робіт; правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України; правил технічної, безпечної експлуатації електроустановок споживачів; робіт на висоті; галузевих правил безпеки.
 • Спеціальне навчання працівників, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки.
 • Навчання робітничим професіям.
 • Проведення психофізіологічної експертизи робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки.
 • Експертиза проектної документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення.
 • Обстеження та паспортизація будівель і споруд.
 • Ідентифікація та розробка декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
 • Розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
 • Експертиза декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, аналітичної частини планів локалізації та ліквідації аварійних ситуації та аварій, виконаних іншими суб’єктами господарювання.